آزمايشگاه هاي آموزشي

آزمايشگاه هاي آموزشي گروه كنترل 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه كنترل فرايند

دكتر فاتحي

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

دكتر نكويي

آزمايشگاه ابزار دقيق

دكتر خالوزاده

آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي

مهندس زمانيان

آزمايشگاه PLC

دكتر توسلي

آزمايشگاه كنترل ديجيتال

دكتر نوبري

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/28
تعداد بازدید:
575
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.