• 1397/06/20
 
گروه مهندسي كنترل
 
گروه كنترل و سيستم دانشكده مهندسي برق اين افتخار را داشته است كه با تربيت نيروهاي متخصص در بسياري از فعاليت هاي كارشناسي، مديريت و اجراي پروژه هاي كليدي و كلان در كشور سهيم باشد و همچنين ارائه آموزش هاي تخصصي و مهارت آموزي به دانشجويان و كارآفرينان در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكترا را در سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهد.
با توجه به گسترش نظري و كاربردي زمينه هاي مختلف گرايش كنترل و سيستم، فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي اين گروه گستره وسيعي از اين زمينه ها را شامل مي شود. موضوعات تحقيقاتي در زمينه هاي نظري كنترل بهينه، غيرخطي، چندمتغيره، مقاوم، تطبيقي، پيش بين، و مرتبه كسري از يك سو، و زمينه هاي شبكه عصبي، كنترل فازي و هوشمند، محاسبات نرم و هوش جمعي از سوي ديگر و همچنين در حوزه هاي مدل سازي، شناسايي و تحليل سيستم هاي پيچيده در كاربردهاي مختلف صنايع خودرويي، هوا فضايي، نظامي، انرژي، بانكداري، كنترل ترافيك، علوم زيستي و شناختي و غيره گسترش يافته است. در اين خصوص، همكاري هاي بين رشته اي، بين دانشكده اي، و بين دانشگاهي و همچنين استفاده از همكاري پژوهشي بين المللي در تعالي اين دستاوردها بسيار موثر بوده است.
 
 
 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.