آزمايشگاه هاي آموزشي

آزمایشگاه های آموزشی گروه کنترل 

نام آزمایشگاه

نام سرپرست

آزمایشگاه کنترل فرایند

دکتر فاتحی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

دکتر معاونی

آزمایشگاه ابزار دقیق

دکتر خالوزاده

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

مهندس زمانیان

آزمایشگاه کنترل صنعتی PLC

دکتر توسلی

آزمایشگاه کنترل دیجیتال

دکتر نوبری

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/16
تعداد بازدید:
1519
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.