آزمايشگاه هاي پژوهشي

 

آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه کنترل 

نام آزمایشگاه

نام سرپرست

آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی کنترل کامپیوتری

دکتر نوبری

آزمایشگاه کنترل صنعتی

دکتر تقی راد

آزمایشگاه اتوماسیون

دکتر فاتحی

آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته

دکتر خاکی صدیق

آزمایشگاه روباتیک

دکتر تقی راد

آزمایشگاه سیستم های هوشمند

دکتر تشنه لب

آزمایشگاه مدلسازی و شناسایی سیستم ها

دکتر خالوزاده

آزمایشگاه مهندسی سیستم ها و مطالعات شناخت

دکتر تحسیری

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/16
تعداد بازدید:
2059
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.