آزمايشگاه هاي پژوهشي

 

آزمايشگاه هاي تحقيقاتي گروه كنترل 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه آموزشي-پژوهشي كنترل كامپيوتري

دكتر نوبري

آزمايشگاه كنترل صنعتي

دكتر تقي راد

آزمايشگاه اتوماسيون

دكتر فاتحي

آزمايشگاه سيستم هاي كنترل پيشرفته

دكتر خاكي صديق

آزمايشگاه روباتيك

دكتر تقي راد

آزمايشگاه سيستم هاي هوشمند

دكتر تشنه لب

آزمايشگاه مدلسازي و شناسايي سيستم ها

دكتر خالوزاده

آزمايشگاه مهندسي سيستم ها و مطالعات

دكتر تحسيري

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/28
تعداد بازدید:
756
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.